Drukuj

Katedra Finansów i Rachunkowości

is włącz . Opublikowano w home

060407a0021Katedra Finansów i Rachunkowości powstała w 2000 r., w wyniku zmian organizacyjnych, dokonanych w Katedrze Organizacji i Zarządzania, która swoją działalność  rozpoczęł  na Wydziale Mechanicznym, a następnie została wcielona w struktury Instytutu Zarządzania i Marketingu. Od 6 lipca 2001r., Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Zarządzania  Politechniki Białostockiej. W tym okresie, aż do 2004r.,  analizowana jednostka funkcjonowała jako  Zakład Finansów i Rachunkowości Finansowej w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości, której Kierownikiem był dr hab. Tadeusz Popławski, prof. nzw. Aktualnie w Katedrze pracuje 17 osób: 3 samodzielnych pracowników naukowych, 9 adiunktów, 2 asystentów i 1 pracownik administracyjny. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Zbigniew Korzeb

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy  Katedry realizują  zajęcia na  następujących kierunkach: zarzadzanie, logistyka, turystyka i rekreacja, politologia, zarzadzanie i inżynieria produkcji oraz na Wydziale Budownictwa, Mechanicznym i Elektrycznym. Są to przedmioty z zakresu finansów, rachunkowości przedsiębiorstw i sektora publicznego, analizy ekonomicznej, rynku kapitałowego, przedsiębiorczości, planowania finansowego oraz funkcjonowania sektora bankowego.

W latach 2000 – 2012 zostały obronione 4 prace doktorskie, a 2 asystentów ma otwarte przewody doktorskie. Trwają również intensywne   prace nad rozprawami habilitacyjnymi z zakresu ekonomiki rolnictwa, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kosztów pracy. W tym okresie pracownicy Katedry wydali ok. 180 publikacji, w tym 8 monografii naukowych.

Drukuj

Konferencja KFiR Białowieża 16-18.06.2014

is włącz . Opublikowano w home

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat „Współczesne problemy bankowości i finansów – teoria i praktyka". Konferencję organizuje Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, przy wiodącym udziale Katedry Finansów i Rachunkowości, w dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Best Western Hotel Żubrówka w Białowieży.

Szczegółowe wiadomości dotyczące Konferencji znajdą Państwo na stronie http://www.knfib2014.konferencja.org/.

Ulotka informacyjna Konferencji

Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Politechniki Białostockiej, Ministerstwa Finansów oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Patronaty honorowe:


Partnerzy konferencji: