Drukuj

Dydaktyka

is włącz . Opublikowano w joomla stuff

Obszary zainteresowań  naukowych pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości:

  • fuzje i przejęcia w polskim systemie bankowym,
  • zarzadzanie ryzykiem bankowym,
  • finanse przedsiębiorstw i samorządów lokalnych,
  • rachunkowość  zarządcza i podatkowa,
  • raporty ekologiczne w polskich przedsiębiorstwach,
  • procesy decyzyjne w warunkach niepewności w sektorze finansowym,
  • zarzadzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji,
  • inżynieria finansowa,
  • analiza techniczna i finansowa,
  • rynki finansowe

W ramach współpracy naukowo-badawczej pracownicy Katedry, głównie dzięki zaangażowaniu dr inż. Sławomira Ignatiuka, wykonali około 30 opracowań na zamówienie przedsiębiorstw.