Drukuj

Pracownicy Katedry

is włącz . Opublikowano w category blog

Profesorowie

dr hab. Zbigniew Korzeb

pokój: 114 KS

prof. dr hab. Mikalai Beliatski

pokój: 110 KS

prof. dr hab. Dmitrij Pankov

pokój 110 KS

Adiunkci

dr Anna Bagieńska

pokój: 117 KS

dr Wioletta Czemiel-Grzybowska

pokój: 37 KS

dr Anna Dyhdalewicz

pokój: 37 KS

dr inż. Sławomir Ignatiuk

pokój: 116 KS

dr inż. Zofia Kołoszko - Chomentowska

pokój: 2A KS

dr Anna Linowska

pokój: 117 KS

dr Jolanta Łuczaj

pokój: 110 KS

dr Monika Walicka

pokój: 111 KS

dr Barbara Wojsznis

pokój: 116 KS

Asystenci

mgr inż. Izabela Stalończyk

pokój: 111 KS

mgr Monika Truszkowska-Kurstak

pokój: 103 KS

mgr Marta Wojciuk

pokój: 111 KS

mgr Anna Zimnoch

pokój: 110 KS