Drukuj

Specjalność

is włącz . Opublikowano w typography

Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami

 • kształci specjalistów z dziedzin potrzebnych we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach,
 • posiada program studiów dostosowany do wymogów stawianych przez pracodawców,
 • umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy, ale i praktyki od doświadczonych wykładowców,
 • daje duże szanse na zatrudnienie i rozwój kariery zawodowej,
 • uczy przedsiębiorczości i ekonomicznego myślenia.

 

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy o finansowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem różnych form organizacyjnych, prawnych i własnościowych. Ważnym komponentem tego programu są zagadnienia rachunkowości podatkowej, finansów i rachunkowości małych i średnich firm oraz organizacji publicznych. Daje możliwość zdobywania wiedzy w zakresie inwestowania w papiery wartościowe, efektywnej kalkulacji sposobów pozyskiwania środków pieniężnych.

 

Absolwenci wyposażeni są w kompetencje do obejmowania stanowisk kierowniczych w działach rachunkowości i zarządzania jednostek prowadzących działalność gospodarczą, instytucji finansowych i jednostek sfery budżetowej. Otwierają się przed nimi możliwości przygotowania do wykonywania wolnego zawodu biegłego rewidenta, uprawnionego między innymi do weryfikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i innych organizacji.

 

Realizowane przedmioty:

 • Analiza ekonomiczna
 • Bankowość
 • Ekonomia i podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomika gospodarowania
 • Finanse
 • Optymalizacja kosztów produkcji
 • Planowanie finansowe
 • Podstawy rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Przedsiębiorczość
 • Rachunek kosztów
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość I
 • Rachunkowość II
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek kapitałowy
 • Ryzyko bankowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Uproszczone formy ewidencji księgowej
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie finansami publicznymi